Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Al Quds Skole

                                                   Bro til fremtiden

Årsplaner

dansk
Klasser: 00A/00B
Periode: 2017 - 2018
Team / lærer: RR

Årsplan til 0.A/ 0.B – Arabisk
Antal uger
  1. forløb
 
  1. forløb
 
  1. forløb
 
  1. forløb
 
  1. forløb
 
  1. forløb
 
 
Kompetenceområde(r)/
kompetencemål
Mundtlig kommunikation
Eleven kan samtale om egne oplevelser og kendte emner med enkelte ord og sætninger.
Skriftlig kommunikation
Eleven kan forstå at skrive og sammensætte bogstaver.
Kultur og samfund
Eleven kender til forskelle og ligheder i kultur- og samfundsforhold i hverdagen i Danmark.
 
 
Skriftlig kommunikation
Eleven kan forstå at skrive og sammensætte bogstaver.
Mundtlig kommunikation
Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på.
Kultur og samfund
Eleven kender til forskelle og ligheder i kultur- og samfunds forhold i hverdagen i DK og i målsprogets land.
Skriftlig kommunikation
Eleven kan forstå at skrive og sammensætte bogstaver.
Mundtlig kommunikation
Eleven kan samtale om egne oplevelser og kendte emner med enkelte ord og sætninger.
 
Færdigheds- og
vidensmål
Samtale
Skrivning
Kultur
Samtaler
Tal
Læsning
Skrivning
 Samtaler
Tekster
Samfund
Tekster
Skrivning
Samtal
Strategier
Foreløbige overvejelser om læringsmål
 Eleven kan eksperimentere med rim, bogstavlyde, orddannelse.
 
Eleven har viden om bogstavlydforbindelser og enkle regler for ord og sætningsdannelse.
 
Eleven kan samtale med enkelte ord og sætninger om hverdags liv i Danmark.
Eleven har viden om hverdags livets traditioner i DK.
Eleven kan anvende tal på arabisk i 
 
 Eleven kan anvende strategier til at læse og skrive bogstaver og ord.
Eleven har viden læse- og skriveretning.
 Eleven kan samtale om kendte emner med støtte.
 
Eleven har viden om samtalens elementer.
Eleven kan forbinde vejrfænomener til årstiderne
 
Eleven har viden om årets rytme i Danmark
 
Eleven kan forstå målsprogets lyde og deres forekomster i sammenhængende tale.
 
Eleven har viden om lydes optræden i forskellige kontekster.
Læringsmål for undervisningsforløb
Ved afslutning af forløbet skal eleven kunne genkende lyden og formen af følgende bogstaver,
 م - كبتر  – أ­-ه، ل، د, ن, ي, ج, س, ع 
 
Eleven skal kunne genkende, læse og skrive følgendebogstaver فـ - ح - ز - ص - ق- ذ - خ - ش - غ - ط - ض - ث - و - ظ -
Eleven skal have viden om tal på arabisk fra 1 til 9.
Elever skal kunne grund farver på arabisk.
Eleven skal kunne genkende, læse, skrive og danne ord af følgende bogstaver م - كبتر  – أ­-ه، ل، د, ن, ي, ج, س, ع 
 
Eleven skal have viden om navne ord og udsagnsord \  الأفعالالأسماء
Eleven skal kunne genkende, læse, skrive og danne ord af følgende bogstaver فـ - ح - ز - ص - ق- ذ - خ - ش - غ - ط - ض - ث - و - ظ -
Eleven skal have viden om
\forholdsord
المذكروالمؤنث\ han og hun køn
 
Eleven skal kunne danne og læse ord.
 
Eleven skal have viden om
Årets tider på arabisk\ الفصول الأربعة
Eleven skal kunne eksperimentere med ord og enkle sætninger.
 
Tegn på læring
Eleverne kan genkende bogstavernes form, navn og lyd.
 
Eleverne kan genkende bogstavernes form, navn og lyd.
 
Eleven samtaler om tal og farver på arabisk.
Eleven læser og skrive fra højere til venstre.
Eleven sammensætter og læser små ord.
 
 
Eleven skelner mellem (han) og (hun) køn i samtalen.
Eleven anvender forholdsord i sin samtal.
 
Eleverne danner ord.
Eleven samtaler om årets tider.
 
Eleven kan samtale om bestemte emner med enkle ord og sætninger.
Undervisningsaktiviteter
 
 
Læsebogen: القراءة التعبير
Skrivebogen.
Rim og rams
Højtlæsning
Interaktivtavle
 
Læsebogen: القراءة التعبير
Skrivebogen.
Tablet
Interaktivtavle 
Tur til Zoo
Skrivebogen.
Læsebogen: القراءة التعبير
Højtlæsning
Tablet
Interaktivtavle
Teater tur 
Læsebogen: القراءة التعبير
Skrivebogen
Højtlæsning
Tablet
Interaktivtavle
Film
Læsebogen: القراءة التعبير
Skrivebogen
Tablet
Højtlæsning
Tur til den blå planet
Skrivebogen.
Læsebogen: القراءة التعبير
Højtlæsning
Tablet
Interaktivtavle
Experimentarium
Evaluering af forløb
 
 
Samtal
Test
Hvor meget har eleverne lært af forløbets læringsmål ?
Hvad skal de bygge videre på i næste forløb?
Er der elever, som ikke har nået det mindst acceptable niveau, og hvad skal der i så fald gøres?
 
Hvilken undervisnings aktiviteter fremmer elevernes læring?
Samtale
Test
Hvor meget har eleverne lært af forløbets læringsmål ?
 
Hvad skal de bygge videre på i næste forløb?
Er der elever, som ikke har nået det mindst acceptable niveau, og hvad skal der i så fald gøres?
Hvilken undervisnings aktiviteter fremmer elevernes læring?
Samtal
Test
Kreativ leg
Hvor meget har eleverne lært af forløbets læringsmål ?
 
Hvad skal de bygge videre på i næste forløb?
Er der elever, som ikke har nået det mindst acceptable niveau, og hvad skal der i så fald gøres?
Hvilken undervisnings aktiviteter fremmer elevernes læring?
Samtal
Test
Hvor meget har eleverne lært af forløbets læringsmål ?
 
Hvad skal de bygge videre på i næste forløb?
Er der elever, som ikke har nået det mindst acceptable niveau, og hvad skal der i så fald gøres?
Hvilken undervisnings aktiviteter fremmer elevernes læring?
 
Samtal
Test
Kreativ leg
Hvor meget har eleverne lært af forløbets læringsmål ?
 
Hvad skal de bygge videre på i næste forløb?
Er der elever, som ikke har nået det mindst acceptable niveau, og hvad skal der i så fald gøres?
Hvilken undervisnings aktiviteter fremmer elevernes læring?
 
Samtal
Test
Kreativ leg
Hvor meget har eleverne lært af forløbets læringsmål ?
 
Hvad skal de bygge videre på i næste forløb?
Er der elever, som ikke har nået det mindst acceptable niveau, og hvad skal der i så fald gøres?
Hvilken undervisnings aktiviteter fremmer elevernes læring?
Ressourcebehov
 
 
 
 
 
 
Lokalebehov
Klaseværelset
Skolegården
Gymnastiksalen
Bibliotek
 
Klaseværelset
Skolegården
Gymnastiksalen
Bibliotek
Klaseværelse
Skolegården
Gymnastiksalen
Bibliotek
Klaseværelse
Skolegården
Gymnastiksalen
Bibliotek
Klaseværelse
Skolegården
Gymnastiksalen
Bibliotek
Klaseværelse
Skolegården
Gymnastiksalen
Bibliotek